Homepage | History (in English) | History (in Hebrew) | Memorial | Contact | Links

וישניבה

אתר זיכרון לקהילה היהודית

מצבות בבית הקברות בוישניבה 1996

לוישניבה בשנת 1996
לרשימת הרוגי הטבח הראשון ותמונות נוספות מבית הקברות

1